Ferry Koops

eerste jaars

Jiska Peschar

eerste jaars

Noadja Santman

eerste jaars

Matthijs van Steeden

eerste jaars

Laure Burggraaf

eerste jaars

Ruth van der Linde

tweede jaars

Rick Preuter

tweede jaars

Rosa-Milly Mugabe

tweede jaars

Hanna Kruijsse

tweede jaars

Jelle Haitsma

derde jaars

Julia Hijink

derde jaars

Talitha van Wettum

derde jaars

Tim Verbeek

vierde jaars

Larissa van Wijk

vierde jaars